Adi Ćerimagić
 • Intervju možete pročitati ispod: 


  CPU: Hoćete li i na osnovu čega ćete glasati?


  Adnan Ćerimagić: U pripremi za svako glasanje na općim izborima krećem uvijek od postavljanja pitanja, i obično postavljam pitanje pojedinim kandidatima iz različitih stranaka i za različite nivoe, ovisno od nadležnosti tih nivoa [vlasti]. Inače dolazim iz Gračanice, iz Tuzlanskog kantona, tako da od svih nivoa, najvažnije mi je, u stvari, glasanje za kantonalni nivo zato što smatram da su obrazovanje i zdravstvo dva područja koja možda imaju najveći uticaj na život građana i budućnost Bosne i Hercegovine. [...] U TK, godišnje se za obrazovanje izdvaja oko 160 miliona KM, što znači za 4 godine oko 650 miliona KM, i vrlo mi je važno na koji način se ti novci koriste. Oko 55 hiljada stanovnika našeg kantona učestvuje u obrazovnom sistemu, i jako mi je važno šta se sa tim novcem radi - prije svega vezano za kvalitetu obrazovanja, kvalitet nastavnog programa i za rezultat koji to obrazovanje nudi na kraju. Tako da, uvijek postavim pitanje vezano za to šta planiraju konkretno da urade [kandidati], da unaprijede kvalitet nastavnih procesa.

  Drugo područje koje mi je vrlo važno jeste zdravstvo. Godišnje se na zdravstvo, na području Tuzlanskog kantona izdvaja oko 270 miliona KM, ukupno za 4 godine 1 milijarda KM. I jako je važno na koji način kandidati žele taj novac da raspoređuju. Da li će ga raspoređivati za plate, da li će ga raspoređivati za unaprjeđenje vještina koji naši doktori, medicinski radnici imaju, ili će ga potrošiti na vrlo skupe, i dosta često vrlo nepotrebno skupe lijekove i sredstva koja se koriste u zdravstvu?


  Na federalnom nivou, ono što mi je važno jeste, sa obzirom da dolazim iz Gračanice u kojoj postoji jako puno privrednih subjekata, šta federalni nivo radi da omogući firmama iz Gračanice, odnosno firmama iz Federacije BiH da lakše posluju, sa jedne strane. Sa druge strane, sa obzirom na reformu radnog zakonodavstva koju smo imali u proteklom periodu interesuje me u narednom periodu da se pogleda šta je urađeno, zato što se jako puno radnika koji rade u BiH žali na određena rješenja koja su bila u prethodnom periodu. Tako da bi mi bilo vrlo važno da se napravi, na neki način, da se pogleda šta je urađeno kako treba šta je urađeno pogrešno, i da se omogući sa jedne strane privrednicima da i lakše zapošljavaju i da lakše funkcionišu, ali i sa druge strane radnicima, da se zaštite njihova prava. 


  Treći nivo, to je državni nivo. Na državnom nivou me interesuje izvoz, zato što mislim da je izvoz roba i proizvoda koji se proizvedu u Bosni i Hercegovini, vrlo važan segment  budućnosti Bosne i Hercegovine. Iz općine Gračanica, godišnje se oko 175 miliona KM izveze roba, i u tom smilu važno mi je da te firme kada izvoze, nailaze na što manje zapreka, na što manje barijera, i za to je vrlo važan držani nivo koji je nadležan za vanjsku trgovinu. Prije svega interesovalo bi me šta parlamentarci žele, kako žele da BiH postane dio Svjetske trgovinske organizacije što prije, ali i da ispuni sve standarde koji su važni za izvoz proizvoda u EU, koja je naš najvažniji trgovinski partner. Tako da se situacija koju smo imali sa mlijekom i mliječnim proizvodima ne ponavlja, i da se pronađu druga područja gdje se [trgovina] može unaprijediti. 


  Ono što mi je jasno, iz mog dosadašnjeg iskustva, jeste da na veliki broj pitanja koje imam uoči izbora najčešće ne dobijam odgovore. Naravno, to me ne sprječava da što više kandidata postavim ta pitanja, i da onda od njih [kandidata] izaberem one koji najbliže odgovore, odnosno koji me najviše uvjere da su uopšte svjesni tih pitanja i da su uopšte razmišljali kako da odgovore na to. Mislim da je jako važno da se nastavi proces sve većeg izlaska građana na izbore, jer samo se na taj način može uticati da izborni rezultati budu  u korist bolje budućnosti i dalje perspektive za sve građane BiH. 
Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u BiH u kontekstu Opštih izbora 2018. godine
Preuzmite analizu

Povežite se sa nama

Pratite nas na društvenim mrežama.