Muhamed Pilav
  • Intervju možete pročitati ispod: 


    CPU: Hoćete li glasati?


    Muhamed Pilav: Svakako da ću glasati, jer smatram da je to moja obaveza, i smatram da bi svi građani Bosne i Hercegovine trebali izaći na glasanje i glasati. Odluku za koga ću glasati, donijeću u narednih par dana, na bazi analize. Na bazi analize učinjenog - šta je vlast dosadašnja učinila za građane Bosne i Hercegovine. 


    CPU: Na osnovu čega ćete dati svoj glas?


    Muhamed Pilav: Pošto sam ja u realnom sektoru, smatram da je taj sektor najvažniji sektor za građane BiH. Međutim od 1996. do danas, vlast nije ništa, ako to poredimo sa drugim zemljama u Europi i u našem okruženju, uradila za realni sektor. Naprotiv, realnom sektoru se uvode novi nameti, nove obaveze, i fiskalni i parafiskalni nameti, tako da su poslodavci obeshrabreni da otvaraju nova radna mjesta. A isto tako i radnici nisu više zainteresirani kao nekad da rade u fabrikama, i bojim se da ćemo imati sve više zatvorenih fabrika, i sve više problema sa punjenjem fondova, jer neće biti prave, realne, novostvorene vrijednosti. Poslodavci nisu zadovoljni, pogotovo poslodavci iz realnog sektora, sa stanjem u društvu, a još manje su zadovoljni radnici koji rade u fabrikama, i nažalost zbog toga napuštaju zemlju. Sigurno neću glasati za one koji su dali najveći doprinos odlasku, odnosno bježanju mladih iz Bosne i Hercegovine.
Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u BiH u kontekstu Opštih izbora 2018. godine
Preuzmite analizu

Povežite se sa nama

Pratite nas na društvenim mrežama.