Mjere
Vladavina prava i dobro upravljanje su neophodni preduslovi za ekonomski razvoj i važan faktor za održiv rast, odnosno pravednu distribuciju njegovih koristi i kreiranje jednakih prilika za investitore.

Kako bi se potakao rast nužno je hitno smanjiti poreski teret koji opterećuje realni sektor, te ograničiti tekuću i intenzivirati javnu investicionu potrošnju.

Potrebno je što prije provesti reforme koje će omogućiti dalji rast zasnovan na investicijama, te je u tom kontekstu nužno hitno ukloniti administrativne, regulatorne i tehničke prepreke domaćim i stranim investicijama.

Recentne politike zapošljavanja, koje su obilježili programi sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, nisu dugoročno rješenje problema strukturne nezaposlenosti. Potrebno je unaprijediti konkurentnost radnospobnog stanovništva

Nivo potrošnje u Bosni i Hercegovini na novčane naknade kroz programe socijalne zaštite koji nisu bazirani na doprinosima je fiskalno neodrživ. Usprkos znatnim fiskalnim izdvajanjima, siromašni dio stanovništva je njima vrlo slabo pokriven

U cilju osiguranja socio-ekonomskog razvoja i fiskalne održivosti potrebno je provoditi reformu javne uprave u tijesnoj vezi sa drugim mjerama iz drugih reformskih oblasti.

Obrazovanje je suštinski važan segment društva i jedan od najbitnijih generatora ekonomskog razvoja, te njegova reforma zahtjeva hoslitički pristup.

Potrebno je prevazići najznačajnije izazovi u zdravstvu, a koji su direktno vezani za rješenje i prevenciju dugovanja javnog zdravstvenog sektora, reorganizaciju i unapređenje usluga, te uspostavu efikasnog sistema nabavke lijekova.

Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u BiH u kontekstu Opštih izbora 2018. godine
Preuzmite analizu

Mjere podržali