Reforma socijalne zaštite
Nivo potrošnje u Bosni i Hercegovini na novčane naknade kroz programe socijalne zaštite koji nisu bazirani na doprinosima je fiskalno neodrživ. Usprkos znatnim fiskalnim izdvajanjima, siromašni dio stanovništva je njima vrlo slabo pokriven , jer samo 18% rashoda na ove vrste beneficija odlazi osobama koje su u najugroženijoj petini bh. populacije. Najznačajniji izazovi u ovoj oblasti ostaju pravednije ciljanje socijalne pomoći i prevencija zloupotrebe socijalnih programa. Mjere koje su identifikovane i usaglašene u ovoj oblasti su:

  1. Uspostaviti centraliziranu bazu podataka svih korisnika socijalnih davanja u oba entiteta i registre vojnih veterana i drugih ratnih kategorija, u cilju reduciranja prostora za zloupotrebu i adekvatniju pomoć za najugroženije.
  2. Poboljšati ciljanje programa socijalne zaštite uvođenjem uslova za primanje svih oblika pomoći i naknada - uvođenjem sistema koji bi pokrivao određeni nivo potreba različitih socijalnih kategorija i bio uslovljen imovinskim položajem, odnosno dohotkom primaoca.
Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u BiH u kontekstu Opštih izbora 2018. godine
Preuzmite analizu

Mjere podržali