Tržište rada
Recentne politike zapošljavanja, koje su obilježili programi sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, nisu dugoročno rješenje problema strukturne nezaposlenosti. Potrebno je unaprijediti konkurentnost radnospobnog stanovništva - staviti nezaposlene u „prvi plan“. Mjere koje su identifikovane i usaglašene u ovoj oblasti su:

  1. Unaprijediti aktivne politike zapošljavanja kroz donošenje novih programa za jačanje konkurentnosti, te uspostavljanje adekvatnog sistema praćenja i evaluacije njihovih učinaka. Aktivne politike bi trebale biti "personalizovane", i trebale bi biti dio vođenog zapošljavanja.
  2. Intenzivirati mjere obuke, ili kombinovane mjere obuke i zapošljavanja.
  3. Jačati posredničku i savjetodavnu funkciju zavoda za zapošljavanje (prevashodno profiliranje i karijerno vođenje).
  4. Djelovati korektivno sufinansiranjem prekvalifikacija za deficitarna zanimanja, u sektorima gdje je evidentna značajna neusklađenost između ponude i potražnje za određenim vještinama.
Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u BiH u kontekstu Opštih izbora 2018. godine
Preuzmite analizu

Mjere podržali