VideoIntervju možete pročitati ispod:


CPU: Hoćete li i na osnovu čega ćete glasati?


Danijal Hadžović: Svi ekonomski problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, ja vjerujem da se mogu sažeti u samo jednu riječ - partokratija. Glomazna i neefikasna administracija, visoki nameti, državne firme kao gubitaši koji služe kao rupa bez dna koje gutaju poreski novac - svi oni imaju uzrok u interesu vladajućih političkih stranaka, jer upravo njima taj sistem koji našim građanima donosi ekonomsku stagnaciju i siromaštvo donosi ogromnu moć, mogućnost da kontrolišu resurse, zapošljavaju svoje kadrove. Međutim, da bi se to sve finansiralo, vrši se eksploatacija novih vrijednosti i rada građana koji su preopterećeni visokim nametima, i koji žive danas u takvom sistemu, da oni gotovo da postoje i rade za to da bi finansirali vladajuću budžetsku mašineriju. U tom smislu ja mislim da građani trebaju glasati za one političke stranke koje će u prvom redu obećati harmonizaciju propisa, olakšavanje poduzetništva, i stvaranje i stvaranje okvira koji će omogućiti privlačenje stranih investicija. Zatim trebaju glasati za one političke stranke koje će obećati da dovedu u red našu glomaznu administraciju i učine da administracija bude servis građanima, a ne kao što je danas slučaj - da su građani servis našoj administraciji. Još jedna vrlo bitna stvar, koja se [po meni] treba uraditi, jeste da se isvrši privatizacija kompanija u državnom vlasništvu koje su, u stvari, odavno postale stranačke kompanije koje služe za to da vladajuće političke stranke u njih zapošljavaju svoje kadrove i izvlače kapital [iz tih firmi]. Ono što je potrebno uraditi jeste da se te firme oduzmu iz kontrole političkim strankama, i da se prepuste ozbiljnim i dokazanim korporacijama koje će te firme dovesti u red, i koje će ih organizovati tako da posluju po tržišnim, a ne za političkim osnovama. 
Nemojte glasati za one političke stranke i kandidate koji vam nude jeftinu socijalnu demagogiju, u smislu nekog navodnog oporezivanja bogataša, koji vam obećavaju penzije za rađanje djece, ili koje vam obećavaju  posao u administraciji, ili koji vam obećavaju veća socijalna davanja. Nemojte, drugim riječima, podržavati politike preraspodjele, jer u siromašnom društvu kakvo je Bosna i Hercegovina, jedino što se može raspodijeliti je bijeda. Umjesto raspodjele bijede, nama trebaju one politike koje će poticati razvoj poduzetništva i razvoj investicija jer mislim da samo to nama može dugoročno donijeti ekonomski razvoj i prosperitet. 
Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u BiH u kontekstu Opštih izbora 2018. godine
Preuzmite analizu

Povežite se sa nama

Pratite nas na društvenim mrežama.