Javne ličnostiIntervju možete pročitati ispod: 


CPU: Hoćete li i na osnovu čega ćete glasati?


Adnan Ćerimagić: U pripremi za svako glasanje na općim izborima krećem uvijek od postavljanja pitanja, i obično postavljam pitanje pojedinim kandidatima iz različitih stranaka i za različite nivoe, ovisno od nadležnosti tih nivoa [vlasti]. Inače dolazim iz Gračanice, iz Tuzlanskog kantona, tako da od svih nivoa, najvažnije mi je, u stvari, glasanje za kantonalni nivo zato što smatram da su obrazovanje i zdravstvo dva područja koja možda imaju najveći uticaj na život građana i budućnost Bosne i Hercegovine. [...] U TK, godišnje se za obrazovanje izdvaja oko 160 miliona KM, što znači za 4 godine oko 650 miliona KM, i vrlo mi je važno na koji način se ti novci koriste. Oko 55 hiljada stanovnika našeg kantona učestvuje u obrazovnom sistemu, i jako mi je važno šta se sa tim novcem radi - prije svega vezano za kvalitetu obrazovanja, kvalitet nastavnog programa i za rezultat koji to obrazovanje nudi na kraju. Tako da, uvijek postavim pitanje vezano za to šta planiraju konkretno da urade [kandidati], da unaprijede kvalitet nastavnih procesa.

Drugo područje koje mi je vrlo važno jeste zdravstvo. Godišnje se na zdravstvo, na području Tuzlanskog kantona izdvaja oko 270 miliona KM, ukupno za 4 godine 1 milijarda KM. I jako je važno na koji način kandidati žele taj novac da raspoređuju. Da li će ga raspoređivati za plate, da li će ga raspoređivati za unaprjeđenje vještina koji naši doktori, medicinski radnici imaju, ili će ga potrošiti na vrlo skupe, i dosta često vrlo nepotrebno skupe lijekove i sredstva koja se koriste u zdravstvu?


Na federalnom nivou, ono što mi je važno jeste, sa obzirom da dolazim iz Gračanice u kojoj postoji jako puno privrednih subjekata, šta federalni nivo radi da omogući firmama iz Gračanice, odnosno firmama iz Federacije BiH da lakše posluju, sa jedne strane. Sa druge strane, sa obzirom na reformu radnog zakonodavstva koju smo imali u proteklom periodu interesuje me u narednom periodu da se pogleda šta je urađeno, zato što se jako puno radnika koji rade u BiH žali na određena rješenja koja su bila u prethodnom periodu. Tako da bi mi bilo vrlo važno da se napravi, na neki način, da se pogleda šta je urađeno kako treba šta je urađeno pogrešno, i da se omogući sa jedne strane privrednicima da i lakše zapošljavaju i da lakše funkcionišu, ali i sa druge strane radnicima, da se zaštite njihova prava. 


Treći nivo, to je državni nivo. Na državnom nivou me interesuje izvoz, zato što mislim da je izvoz roba i proizvoda koji se proizvedu u Bosni i Hercegovini, vrlo važan segment  budućnosti Bosne i Hercegovine. Iz općine Gračanica, godišnje se oko 175 miliona KM izveze roba, i u tom smilu važno mi je da te firme kada izvoze, nailaze na što manje zapreka, na što manje barijera, i za to je vrlo važan držani nivo koji je nadležan za vanjsku trgovinu. Prije svega interesovalo bi me šta parlamentarci žele, kako žele da BiH postane dio Svjetske trgovinske organizacije što prije, ali i da ispuni sve standarde koji su važni za izvoz proizvoda u EU, koja je naš najvažniji trgovinski partner. Tako da se situacija koju smo imali sa mlijekom i mliječnim proizvodima ne ponavlja, i da se pronađu druga područja gdje se [trgovina] može unaprijediti. 


Ono što mi je jasno, iz mog dosadašnjeg iskustva, jeste da na veliki broj pitanja koje imam uoči izbora najčešće ne dobijam odgovore. Naravno, to me ne sprječava da što više kandidata postavim ta pitanja, i da onda od njih [kandidata] izaberem one koji najbliže odgovore, odnosno koji me najviše uvjere da su uopšte svjesni tih pitanja i da su uopšte razmišljali kako da odgovore na to. Mislim da je jako važno da se nastavi proces sve većeg izlaska građana na izbore, jer samo se na taj način može uticati da izborni rezultati budu  u korist bolje budućnosti i dalje perspektive za sve građane BiH. Intervju možete pročitati ispod: 


CPU: Hoćete li glasati?


Almir Mukača: Naravno da ću glasati, i to je moje demokratsko pravo. Od 18. godine glasam na svim ovim našim, i lokalnim i općim izborima.


CPU: Na osnovu čega ćete glasati?


Almir Mukača: Moj princip jeste da uvijek gledam onoga ko može da ponudi ekonomske projekte, odnosno, ono što je dobro za privredu. Privreda ako ne funkcioniše, neće funkcionisati ni ostale stvari. I sam sam privrednik, i znam otprilike sa kakvim problemima se susrećemo tako da mi je to u ovom trenutku jedan od najvažnijih segmenata [po kojima odlučujem], odnosno ekonomski programi koje stranke imaju.Intervju možete pročitati ispod: 


CPU: Hoćete li glasati?


Muhamed Pilav: Svakako da ću glasati, jer smatram da je to moja obaveza, i smatram da bi svi građani Bosne i Hercegovine trebali izaći na glasanje i glasati. Odluku za koga ću glasati, donijeću u narednih par dana, na bazi analize. Na bazi analize učinjenog - šta je vlast dosadašnja učinila za građane Bosne i Hercegovine. 


CPU: Na osnovu čega ćete dati svoj glas?


Muhamed Pilav: Pošto sam ja u realnom sektoru, smatram da je taj sektor najvažniji sektor za građane BiH. Međutim od 1996. do danas, vlast nije ništa, ako to poredimo sa drugim zemljama u Europi i u našem okruženju, uradila za realni sektor. Naprotiv, realnom sektoru se uvode novi nameti, nove obaveze, i fiskalni i parafiskalni nameti, tako da su poslodavci obeshrabreni da otvaraju nova radna mjesta. A isto tako i radnici nisu više zainteresirani kao nekad da rade u fabrikama, i bojim se da ćemo imati sve više zatvorenih fabrika, i sve više problema sa punjenjem fondova, jer neće biti prave, realne, novostvorene vrijednosti. Poslodavci nisu zadovoljni, pogotovo poslodavci iz realnog sektora, sa stanjem u društvu, a još manje su zadovoljni radnici koji rade u fabrikama, i nažalost zbog toga napuštaju zemlju. Sigurno neću glasati za one koji su dali najveći doprinos odlasku, odnosno bježanju mladih iz Bosne i Hercegovine.Intervju možete pročitati ispod:


CPU: Hoćete li i na osnovu čega ćete glasati?


Danijal Hadžović: Svi ekonomski problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, ja vjerujem da se mogu sažeti u samo jednu riječ - partokratija. Glomazna i neefikasna administracija, visoki nameti, državne firme kao gubitaši koji služe kao rupa bez dna koje gutaju poreski novac - svi oni imaju uzrok u interesu vladajućih političkih stranaka, jer upravo njima taj sistem koji našim građanima donosi ekonomsku stagnaciju i siromaštvo donosi ogromnu moć, mogućnost da kontrolišu resurse, zapošljavaju svoje kadrove. Međutim, da bi se to sve finansiralo, vrši se eksploatacija novih vrijednosti i rada građana koji su preopterećeni visokim nametima, i koji žive danas u takvom sistemu, da oni gotovo da postoje i rade za to da bi finansirali vladajuću budžetsku mašineriju. U tom smislu ja mislim da građani trebaju glasati za one političke stranke koje će u prvom redu obećati harmonizaciju propisa, olakšavanje poduzetništva, i stvaranje i stvaranje okvira koji će omogućiti privlačenje stranih investicija. Zatim trebaju glasati za one političke stranke koje će obećati da dovedu u red našu glomaznu administraciju i učine da administracija bude servis građanima, a ne kao što je danas slučaj - da su građani servis našoj administraciji. Još jedna vrlo bitna stvar, koja se [po meni] treba uraditi, jeste da se isvrši privatizacija kompanija u državnom vlasništvu koje su, u stvari, odavno postale stranačke kompanije koje služe za to da vladajuće političke stranke u njih zapošljavaju svoje kadrove i izvlače kapital [iz tih firmi]. Ono što je potrebno uraditi jeste da se te firme oduzmu iz kontrole političkim strankama, i da se prepuste ozbiljnim i dokazanim korporacijama koje će te firme dovesti u red, i koje će ih organizovati tako da posluju po tržišnim, a ne za političkim osnovama. 
Nemojte glasati za one političke stranke i kandidate koji vam nude jeftinu socijalnu demagogiju, u smislu nekog navodnog oporezivanja bogataša, koji vam obećavaju penzije za rađanje djece, ili koje vam obećavaju  posao u administraciji, ili koji vam obećavaju veća socijalna davanja. Nemojte, drugim riječima, podržavati politike preraspodjele, jer u siromašnom društvu kakvo je Bosna i Hercegovina, jedino što se može raspodijeliti je bijeda. Umjesto raspodjele bijede, nama trebaju one politike koje će poticati razvoj poduzetništva i razvoj investicija jer mislim da samo to nama može dugoročno donijeti ekonomski razvoj i prosperitet. 


Intervju možete pročitati ispod:


CPU: Hoćete li glasati?


Una Bejtović: Da, naravno da ću glasati jer je to moje osnovno demokratsko pravo, i samo na taj način možemo držati one koje smo birali odgovornima na njihovim funkcijama. Oni koji ne glasaju, zapravo se odriču prava da učestvuju u političkom i stvarnom životu u Bosni i Hercegovini. 


CPU: Na osnovu čega ćete glasati?


Una Bejtović: Moj glas otići će onima za koje smatram da bi mogli doprinijeti oblastima koje su meni, i kao poduzetnici bitne. Naprimjer, da u okviru radnih prava, i općenito ekonomiji doprinesu smanjenju doprinosa, što je važno poslodavcima. A da u svakom slučaju rade na tome da daju podsticaje poduzetnicama, kako bi i žene u biznisu doprinijele sveopštoj bh. privredi. Svakako, važno je da kandidati i kandidatkinje imaju poseban fokus na obrazovanje, jer samo kvalitetnim obrazovanjem možemo hvatiti priključak sa ostalim svijetom, tako da su to teme koje će posebno zanimati mene kada budem odlučivala kome ću dati svoj glas.

Podkategorije

Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u BiH u kontekstu Opštih izbora 2018. godine
Preuzmite analizu

Povežite se sa nama

Pratite nas na društvenim mrežama.